mainpagepic

Основнi новини

 "Студенти-міжнародники Ксенія Васильєва, Анастасія Трубникова та Олександр Близнюк повернулися з 6-місячного навчального стажування на МВА-програмі "Міжнародний бізнес в нових ринкових країнах та країнах, що розвиваються" у Фрайбергському технічному університеті (Німеччина). Виявилося, що наші студенти не тільки не розгубилися в новому...
В листопаді 2012 р. за ініціативою видання в Німеччині опублікована монографія викладачів кафедри Орловської Ю.В., Квактун О.О. та Вовк М.С. "Екологічні інвестиції в конкурентній моделі розвитку регіону". Цьому передував лист-заохочення видавництва LAP Lambert Academic Publishing, який отримали викладачі кафедри про те, що редакцію зацікавили опубліковані...
Доцент кафедри Дугінець Ганна Володимирівна представила ДВНЗ «ПДАБА» на 10 ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції в Болгарському місті Албена під назвою "Проблеми та перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках Чорноморського економічного співробітництва", яка проходила з 14 - 21...
10 січня 2012 р. Наприкінці минулого року вийшла в світ наукова монографія викладачів кафедри проф. Ю.В. Орловської та доцента О.О. Квактун «Стратегічне управління екологічними інвестиціями: регіональний аспект»
15 квітня 2012 р. викладач кафедри К.В. Гончарова завершила стажування на факультеті бізнес-адміністрування Фрайбергського технічного університету (Німеччина)
26 квітня 2012 р. зусиллями кафедри була проведена III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародної економіки». Матеріали конференції можна проглянути на сторінці Наука та публікації.

Кафедра міжнародної економіки заснована в січні 2003 року. Це одна з наймолодших кафедр академії. Передумовою її створення був початок набору у 1997 р. студентів на спеціальність „Міжнародна економіка” економічного факультету, що був створений у 1991 році.

Основним завданням кафедри є підготовка спеціалістів з міжнародної економіки, які придатні для освітньої, дослідницької та організаційно-керівної діяльності.

Замовниками таких випускників є підприємства та організації м. Дніпропетровська та області: спільні підприємства; філіали міжнародних банків; відділ управління зовнішньоекономічними відносинами Облдержадміністрації; Дніпропетровська торгово-промислова палата; українські підприємства різних форм власності, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю; науково-дослідні інститути; вищі навчальні заклади; страхові, інвестиційні та консалтингові компанії.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців спеціальності «міжнародна економіка» за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр
  • спеціаліст
  • магістр

Підготовка фахівців з вказаної спеціальності у ПДАБА проводиться за двома формами навчання: денною і заочною. В рамках навчальних планів підготовки фахівців на кафедрі міжнародної економіки викладаються 22 навчальні дисципліни

В своїй професійній діяльності викладачі кафедри використовують, крім традиційних форм навчання (лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття), такі методи активного навчання, як:

  • виконання імітаційних вправ;
  • аналіз конкретних ситуацій (кейс-метод);
  • організація ролевих та ділових ігор;
  • «мозковий штурм» та інші

Зусиллями кафедри, факультету та міжнародного відділу академії в 2005 р. на спеціальності «міжнародна економіка» було започатковано англо-український проект з вивченням низки дисциплін на англійській мові.

Розвитку цього проекту великою мірою сприяє міжнародна діяльність кафедри, яка включає довгострокові міжнародні зв’язки, поглиблене вивчення іноземних мов студентами та викладачами, лінгвіністичні та академічні стажування в закордонних університетах.

Кожного дня ми творимо історію кафедри, факультету та академії (фото).

Наш девіз:

ВИКОНУВАТИ просвітницьку місію

ВIДПОВIДАТИ міжнародним стандартам та

ВIРИТИ в успіх!